Tvång mot barn i psykiatrin ska minska

0
99

Svenska Dagbladet, 2019-03-28

Bältesläggningar av barn får aldrig bli en del av behandlingen i den slutna psykiatriska vården – tvångsåtgärderna måste bli färre. Det är målet för socialminister Lena Hallengren (S) när hon nu ger Socialstyrelsen uppdraget att ta fram nya arbetsmetoder i den slutna psykiatriska vården för barn.

På torsdagen fattar regeringen beslut om att satsa närmare 40 miljoner kronor under fyra år på att Socialstyrelsen ska höja kvaliteten i den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården.

Man ska förbättra kunskapsstödet och sprida nya metoder och arbetssätt till vårdpersonalen.

En viktig del är att få fram ett systematiskt kvalitetsarbete för att undvika tvångsåtgärder mot barn.

Läs hela artikeln här.