Psykisk ohälsa bland funktionshindrade barn

0
49

Norrbottens  Affärer, 2019-03-22

Barn som föds med en fysisk funktionsnedsättning löper mycket större risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med barn som inte har några funktionsnedsättningar. Det gäller även om funktionsnedsättningen inte är så allvarligt, rapporterar Sveriges radios Ekot.

Studien, som är gjord vid Lunds universitet, visar att unga flickor med fysisk funktionsnedsättning har allra sämst psykisk hälsa.

Användningen av psykofarmaka redan i tonåren var i vissa fall mer än dubbelt så vanligt för flickor med lindrig fysisk funktionsnedsättning än pojkar helt utan funktionshinder.

Läs hela artikeln här.