Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar kraftigt

0
31

Metro, 2018-02-05

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i större omfattning i Sverige än i övriga nordiska länder. Mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa i dag i jämförelse med för tio år sedan, uppger Socialstyrelsen.

Närmare 190 000 barn och unga mellan 10 och 24 år lider av någon form av psykisk ohälsa. Det uppger Socialstyrelsen i en rapport från december, och som SVT var först med att skriva om.

De barn och ungdomar som finns med i statistiken är de som vid minst ett tillfälle har fått slutenvård eller specialiserad öppenvård eller fått psykofarmaka utskriven. De visar att antalet barn med psykisk ohälsa och som är mellan 10 och 17 år mer än fördubblats i jämförelse med för tio år sedan. För unga vuxna mellan 18 och 24 handlar det om en 70-procentig ökning under samma period.

Vad som ligger bakom utvecklingen är svårt att svara på, uppger Peter Salmi, utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen. Delvis kan det bero på att det i dag finns en ökad medvetenhet och att barn och unga således är mer villiga att berätta om sina psykiska besvär – men det är med all säkerhet inte  hela sanningen.

–Jag har svårt att tro att det bara handlar om allmänna symptom som unga är mer benägna att berätta om. Det finns absolut med i bilden – men sammantaget tror vi ändå att det finns en reell och faktisk ökning av depression oavsett om barn och unga talar mer eller mindre om det, säger Peter Salmi.

Läs hela artikeln här.