Risk för riskfylld medicinering inom barn- och ungdomspsykiatrin

0
116

Läkartidningen, 2017-03-09

Socialstyrelsens föreslagna riktlinjer och Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av depression leder – när det gäller barn och unga – till icke evidensbaserad och riskfylld medicinering.

Läkemedelsverkets rekommendation och Socialstyrelsens föreslagna riktlinjer för hur depression hos unga ska skötas innebär risk för en omfattande farmakologisering inom barn- och ungdomspsykiatrin utifrån en tvivelaktig risk–nyttabedömning av SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) i jämförelse med placebo.

Beträffande medelsvår och svår depression skriver Socialstyrelsen: »Fluoxetin är förstahandsmedel och bör övervägas om psykosocial behandling inte gett effekt efter cirka fyra till åtta veckor vid medelsvår depression eller två veckor vid svår depression«. Läkemedelsverket föreslår medicinering efter två till fyra veckor. Detta betyder att många deprimerade ungdomar med medelsvår och svår depression kommer att föreslås SSRI.

Läs hela artikeln här.