Psykoterapiforskare kritiska till nya riktlinjer för depression

0
53

Läkartidningen, 2017-01-16

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för depression och ångest behöver omarbetas, skriver 17 nordiska psykoterapiforskare på DN Debatt. Riktlinjerna bygger på felaktiga tolkningar och behöver ha större fokus på olika former av psykoterapi, menar forskarna.

Rekommendationerna, som är ute på remiss till och med 31 mars, skiljer sig enligt debattörerna i avgörande avseenden från aktuella riktlinjer för depression och ångest i våra grannländer. I en artikel på DN Debatt den 14 januari föreslår de att forskare med internationella och aktuella perspektiv på forskningsläget får i uppdrag att omarbeta riktlinjerna. Annars riskerar förenklingar och felaktiga tolkningar i förslaget att göra vården sämre och leda till fler sjukskrivningar, hävdar de.

Forskarna är kritiska till att psykoterapi inte alls nämns som behandlingsform vid svår depression. Detta skiljer de svenska rekommendationerna från de danska riktlinjerna från 2016 och de tyska från 2015, som starkt rekommenderar psykoterapi i kombination med läkemedel vid svår depression. De svårast sjuka patienterna i Sverige riskerar därmed att gå miste om den mest effektiva behandlingen, enligt debattörerna.

De kritiserar även Socialstyrelsens detaljerade prioritering av olika former av psykologisk behandling. Kognitiv beteendeterapi (KBT) lyfts fram som den bästa psykologiska behandlingen för de flesta diagnoser. Forskarna menar att psykodynamisk psykoterapi (PDT) och interpersonell terapi (IPT) är lika bra för depression och sannolikt även för flera ångesttillstånd.

I de nationella riktlinjerna från Danmark, Norge, Finland och Tyskland rekommenderas KBT, PDT och IPT i lika hög grad och man tydliggör att det saknas grund för att någon av metoderna skulle vara bättre än de andra. Forskarna påpekar också att aktuell forskning visar att faktorer som patientens önskemål och problembild, samarbetet mellan patient och terapeut och terapeutens relationsskapande förmåga har större betydelse än den specifika metoden.

Läs hela artikeln här.