Stor korruption i läkemedelshantering

0
75

Sveriges Radio, 2016-06-02

Vård och behandling av patienter runt om i världen hotas av korruptionen inom den globala läkemedels- och hälsosektorn. Det konstateras i en ny rapport som antikorruptionsorganisationen Transparent International publicerar idag.

Sophie Peresson är ansvarig för den nya granskningen och säger att det handlar om stora pengar på den globala medicinmarknaden, som många vill vara med och dela på:

– Hälsobranschen är ett område där det är mycket pengar i omlopp. När man ser till mängden läkemedel som köps in, så är frestelsen stor för en del personer att stoppa lite pengar i egen ficka.

Dyr och dålig sjukvård, läkemedel till överpris och onödiga dödsfall är effekterna av den korruption som pågår inom hälso- och läkemedelssektorn, enligt Transparency International och som nu för första gången granskat den globala vårdsektorn.

Rapporten är fylld av exempel på oetisk marknadsföring, förfalskade mediciner och mutor till beslutsfattare och läkare.

Läs hela artikeln och lyssna på reportaget här.

Previous articleMyten om den kemiska obalansen
Next articleDet är något som inte stämmer
Mad in Sweden fungerar som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Vi strävar efter en kritisk granskning av gällande hälsoparadigm och en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet.