Monday, 17, June, 2024

Tag: psykosocial behandling

”Regioner där psykiatrin fungerar är undantag”

Dagens Nyheter, 2023-08-03 Det är brist på psykologer i i princip varje region i Sverige. Svenska psykologförbundet vill se att yrkets status höjs och varnar...

”Många med psykisk ohälsa får inte rätt behandling”

Svenska Dagbladet, 2017-06-21 I dag erbjuder primärvården relativt sällan psykologisk eller psykosocial behandling vid lindrig eller måttlig psykisk ohälsa. Evidensbaserad behandling i primärvården skulle kraftigt...