Sunday, 27, November, 2022

Tag: patienträttighetslag

Vill du delta i arbete med artikelserie med teman patienträttigheter och...

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2020-10-21 Efter ett medlemsinitiativ planerar vi att genomföra en artikelserie med patienträttigheter och särskilt patienträttighetslag, och införande av sådan lag i...