Wednesday, 12, June, 2024

Lilia Waléus

1 POSTS 0 COMMENTS
Jag är sjuksköterska och ensamstående mamma till 3 barn, även anhörig till en förälder som i många år lidit av psykisk ohälsa utan adekvat hjälp. Som individ, men även som professionell, har jag i många år kämpat mot fördomar, förutfattade meningar och snäv samhällssyn på människans funktion och hälsa/ohälsa, som i sin tur orsakar än idag många ett stort lidande.