De mäter hur p-piller och psykofarmaka påverkar fiskarna

0
120

Mitti Stockholm, 2019-09-14

Fiskar blir missbildade och bakterier blir resistenta mot antibiotika. Medicinrester som går ut i vattnet ställer till med stor skada. Sedan 2005 mäter Region Stockholm halterna. – Det är en unik mätserie, säger Johanna Borgendahl, projektledare.

När du tagit din medicin hamnar en del i toaletten när du kissar. Och kanske slänger du, eller spolar ner, läkemedel som blivit över?

Det visar sig sedan i Region Stockholms vattenprover.

Den här dagen tas ytvattenprover vid Centralbron samt utanför Lidingö och i Oxdjupet.

– Provet vid Centralbron är referensprov, det tas ju i Mälaren, där vi får vårt dricksvatten. Inga av Stockholms stora avloppsreningsverk har sina utlopp här, säger Johanna Borgendahl, projektledare vid hållbarhetsavdelningen.

Prover i Saltsjön

De andra proverna visar vad som kommer ut via avloppsreningsverken i Käppala och Henriksdal. Reningsverken är inte byggda för att bryta ner läkemedel, så en stor del hamnar i Saltsjön.

Mätningarna har gjorts sedan 2005.

– Det är en unik mätserie, ingen annan har mätt lika länge. Vi ser vilka substanser som finns i vattnet  och om halterna överstiger de nivåer där det finns risk för negativ miljöpåverkan, säger Johanna Borgendahl.

Fisken blir steril

25 olika substanser har identifierats som är viktiga att hålla koll på. En riktig värsting är diklofenak, som finns i många smärtstillande preparat.

– Det ger skador på fiskarnas gälar, njurar och hud.

En annan är könshormoner, som finns i p-piller. Det kan påverka både fiskar och groddjur så att de inte kan reproducera sig.

Psykofarmaka påverkar beteendet

Antibiotika kan, förutom att orsaka tillväxt av resistenta bakterier, även vara giftiga för de djur och växter som lever i vatten.

Psykofarmaka är också en stor del, där exempelvis ämnet oxazepam, som finns i ångestdämpande och lugnande mediciner, kan ge beteendeförändring hos fisk.

– Man har sett att abborrar blivit mindre skygga vilket kan leda till att de lättare blir tagna av gäddor, säger Johanna Borgendahl.

Läs hela artikeln här.