Varför mår barnen så dåligt?

0
53

Affärsliv.com, 2019-05-14

Psykisk ohälsa ökar bland unga. Det kanske inte är så konstigt, skriver Johnny Ludvigsson efter lektioner i en mellanstadieklass.

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett av våra stora problem. Under en tioårsperiod har frekvensen av diagnoser som depression och ångest blivit dubbelt eller tredubbelt vanligare bland 10–17-åringar, och även neuropsykiatriska diagnoser som adhd har ökat dramatiskt; totalt definieras nu 10–15 procent av alla i denna ålder lida av psykisk ohälsa, det vill säga 2–3 barn i varje skolklass.

Detta tycks inte kunna förklaras av större öppenhet eller medvetenhet, minskat ”mörkertal”, för antalet allvarliga fall som kräver sluten eller högspecialiserad öppen barnpsykiatrisk vård har ökat i minst samma takt (tredubblats) och frekvensen med medicinering har ökat ännu mer. Katastrofalt! Våra barns hjärnor mår inte bra. Neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism, har ansetts vara tecken på regelrätt skada eller sjukdom i hjärnan, men förlossningsskador har inte blivit vanligare, och inte heller hjärnskador på grund av olyckor eller infektioner. Så vad har hänt? Klimatångest, domedagsprofetior, betygshets, hormonstörande ämnen, separationer …?

Studier talar för att hjärnan utsätts för alltför mycket stimuli och störningar via surfplattor och mobiltelefoner. Tummen upp ger kick. Ingen reaktion eller i värsta fall tummen ner ger ångest, utanförskap. Allt kraftigare stimuli krävs för att bryta igenom bruset. Både barn och vuxna är absorberade av it-världen, ständigt tillgängliga med ideliga kickar.

Läs hela artikeln här.