Musikterapi ökar i Sverige

0
84

Sveriges Radio P1, 2019-04-26

Från att ha legat efter övriga Europa används nu musikterapi som behandlingsform allt oftare i Sverige.

En av anledningarna till ökning som nämns är den nystartade välgörenhetsorganisationen Musikbojens verksamhet, som nu sjösätts på allt fler ställen. Bakom Musikbojen står bland andra musikproducenten Max Martin.

Claire Rosvall kläckte idén till det som blev Musikbojen.

– Musikterapi är ett kommunikationsverktyg för barn, ungdomar, vuxna som ofta inte har språket, som inte kan uttrycka sin smärta eller sina känslor. Vi vill då hitta resurser för att anlita musikterapeuter och skicka dem till i första hand barn och ungdomar som har upplevt svåra trauman och som behöver stöd.

Läs artikeln och lyssna på reportaget här.