Socialstyrelsen föreslår: Ny vårdform för placerade barn kan ge mer jämlik vård

0
80

Socialstyrelsen, 2019-02-15

Sju av tio av de som är placerade i statens särskilda ungdomshem har minst en fastställd psykiatrisk diagnos och närmare hälften har minst två diagnoser. Det fastslås i en ny rapport från Socialstyrelsen som nu föreslår en ny typ av integrerad vård för barn och ungdomar med de allra största vårdbehoven.

Barn och unga med komplicerade psykiatriska tillstånd och stora sociala vårdbehov riskerar att inte få det stöd och den hälso- och sjukvård de har rätt till, enligt rapporten. Det vill Socialstyrelsen ändra på och föreslår nu flera åtgärder för att bättre integrera den sociala barn- och ungdomsvården med hälso- och sjukvården.

Särskilt handlar det om barn och unga som med stöd av LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, tvångsvårdas på de hem som drivs av SIS, Statens Institutionsstyrelse, och som löper stor risk att inte få hälso- och sjukvård på lika villkor som andra.

Läs hela artikeln här.