Ett systemfel när människor tillåts gå under

1
95

Göteborgs-Posten, 2018-11-27

DEBATT Socialpolitiken måste ha visioner, men också handlingskraft och vilja att skapa system som inte låter Sanne och människor i liknande situationer gå under mitt framför våra ögon, skriver bland andra Susanna Alakoski, nätverket Sociala frågan.

SVT Uppdrag Granskning sände ett reportage som, med rätta, har engagerat och upprört tusentals människor. Sanne, hennes mamma och syster träder fram i all sin utsatthet. Sanne som är väl känd inom både psykiatrin och socialtjänsten nekas att bo på härbärgen. Hon sitter på gatan, kläderna i en påse. Hon skriker. Gråter, vrider kroppen. Berättar om övergrepp, om våldtäkter och hur hon inte längre vare sig vill eller kan äta.

Sannes mamma vittnar om hur hon måste klara att arbeta trots daglig oro och våndor. Sannes syster gråter stilla, klappar sin syster på ryggen. Vi kan bara försöka föreställa oss de känslor och tankar som rör sig inom både syster, mamma och Sanne.

Under en timmas reportage följer vi Sannes förnedring, otaliga turer mellan akutpsykiatri och missbruksboende. Mer än 20 bilresor på bara några dagar. Fram och tillbaka till synes viljelös. Men var började Sannes resa mot denna utsatthet och vanmakt? Hur kunde det hända? Vem bär ansvaret? Vad är Sannes eget ansvar, vilken roll spelar samhället och politiken?

Läs hela debattartikeln här.

1 COMMENT

  1. Ja, det är för jävligt. Men.. Utan tillräckligt med bostäder, och resurser till härbärgen och liknande, som det ser ut idag, har den allmänhet som lämnat förtroende till politiker, redan accepterat, att det är ok att vissa slås ut. Tänker jag.