Thursday, 30, March, 2023

Tag: uppföljning

Barn får psykiatriska läkemedel på fel sätt

Sveriges Radio, 2023-02-17 Flera barn får varje år psykiatriska läkemedel på felaktiga sätt inom barn- och ungdomspsykiatrin. I över 40 fall de senaste fem...