Tuesday, 03, October, 2023

Tag: omsorg

Vård och omsorg avhumaniseras

Dagens Arena, 2023-02-07 Låt oss röra oss från avhumanisering till medmänsklighet, skriver socionomerna AnnMarie Johansson Sahlin, Fanny Marell och Ingrid Österberg. Trygg och jämlik vård är...