Category: General Samverkan kring familjer med psykisk ohälsa

0
33
Samverkan kring familjer med psykisk ohälsa


02/10/2019

Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till konferens på temat, i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, 2 oktober, Nalen, Stockholm, Regeringsgatan 74

I familjer där det finns psykisk ohälsa hos både barn och vuxna är det angeläget att det utvecklas samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatri, för att såväl barn som vuxna ska få adekvat och effektivt stöd och behandling. En nationell enkät visar att det finns intresse för samverkan och samarbete mellan BUP och vuxenpsykiatrin i regionerna. Det finns också verksamheter som redan samverkar kring familjerna.

På konferensen presenteras en ny svensk studie om barn i familjer där vuxna behandlas inom specialistpsykiatrin.
Vi får inspiration från ett utvecklingsarbete i Norge och svenska exempel på utökad samverkan kring familjer där både barn och vuxna lider av psykisk ohälsa, eller för att förebygga psykisk ohälsa hos barn i dessa familjer.

Konferensen är kostnadsfri. Vid förhinder får plats överlåtas åt annan, men vid uteblivande debiteras en avgift på 500 kr.

Vi vänder oss till chefer, behandlare och utvecklare inom barn- och ungdoms- och vuxenpsykiatrin, samt välkomnar även socialtjänst och elevhälsa.

Anmälan

Nalen, Stockholm
Regeringsgatan 74
Stockholm,
Sweden

View full calendar