Kursstart: Yrkeskunnandet, kreativiteten och mötet – om professionsutveckling och levd erfarenhet i relationsbaserade yrken

0
32
Kursstart: Yrkeskunnandet, kreativiteten och mötet - om professionsutveckling och levd erfarenhet i relationsbaserade yrken