Category: General Kursstart: Yrkeskunnandet, kreativiteten och mötet - om professionsutveckling och levd erfarenhet i relationsbaserade yrken

0
48
Kursstart: Yrkeskunnandet, kreativiteten och mötet - om professionsutveckling och levd erfarenhet i relationsbaserade yrken

Hela dagen
16/09/2019

Den professionella ”hjälparen” har en avgörande betydelse för de människor hen möter. Professionell kunskap, personlighet, kreativitet och den egna levda erfarenheten är alla delar som har betydelse och påverkar både mötet med klienten och det sammanhang som skapas. Det här är fakta som på olika sätt gjorts tydlig genom flerårig beprövad erfarenhet men också genom nationell och internationell forskning.

Ersta Sköndal Bräcke högskola arrangerar nu, som en av de första i sitt slag, en tvärprofessionell utbildning som diskuterar, fördjupar, problematiserar och normaliserar betydelsen av det professionella mötet i relationsbaserade yrken. Utbildningen syftar till att lyfta fram och stärka professionens yrkeskunnande och härigenom bidra till ökad känsla av sammanhang i mötet mellan den professionelle hjälparen och hens klienter. Vår strävan är att utbildningen ska bidra till att stärka professionsfrågor och därigenom skapa förutsättningar för ökat engagemang, trivsel och kontinuitet på arbetsplatsen.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 10
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2019-09-16
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2019-06-07

Mer information om utbildningen finner du här.

Stockholm,

View full calendar