”Patienten som människa hamnar alltmer i bakgrunden”

0
120

Dagens Medicin, 2018-11-16

Det hela skulle kunna vara en veterinärmedicinsk beskrivning av en deprimerad, krävande och aggressiv hund, skriver Herman Holm som i en undersökning från KI uppmanas ha åsikter om en påhittad patient.

Det är viktigare att veta vilken slags människa som har en sjukdom, än vilken slags sjukdom en människa har.” (Hippokrates)

Läkararbetet har blivit mer instrumentellt. Patienten har efterhand alltmer förvandlats från subjekt till objekt.

Det är inte ovanligt i dag att mötet mellan läkare och patient sker via olika fråge­formulär. Patienten som människa hamnar alltmer i bakgrunden.

Ett av de värre exemplen på denna utveckling kom nyligen från Statistiska centralbyrån, SCB. På uppdrag av Karolinska institutet vill man undersöka ”Läkares uppfattningar om patienter som är aktuella för sjukersättning”. Jag, tillsammans med 6 000 andra slumpmässigt utvalda läkare, uppmanas att svara på 29 frågor efter en summarisk patientberättelse.

Det visar sig att jag ska uttrycka mina uppfattningar om en specifik patient, utan att ha mött personen ifråga, och på basis av bristfälliga informationer. Det case jag fått mig tillsänt är på bara cirka 300 ord. Den handlar om Johanna, 47 år, som haft återkommande depressioner i tio år. Det har lett till två sjukhusvistelser, ECT-behandling och medicinering. Men hon har, ”trots att hon följt behandlingen fortfarande frekventa episoder av depression som påverkar hennes arbetsförmåga negativt”. ECT gav ”allvarliga biverkningar”. Det finns en del pikanta upplysningar i texten, som att en arbetsterapeut rapporterar att ”Johanna i sitt sätt kan vara krävande, oförskämd och ibland aggressiv”.

Ur sjukförsäkringssynvinkel har det inte gått bra. ”I fem års tid har Johanna varit sjukskriven av och till”. Hon har för ett par år sedan ”lämnat sitt jobb”. Så beskrivs den vanliga svängen med FK och AF, där hon inte ”kunnat arbeta mer än nio timmar per vecka utan att uppleva en försämring”. ”Det senaste året har Johanna varit sjukskriven 100 procent”.

Basala upplysningar som vilket arbete hon haft, utbildning, allvarliga kanske utlösande händelser, alkoholvanor och annan ohälsa saknas. Vad hon själv vill och hennes egna ord om sin situation lyser med sin frånvaro. Det hela skulle kunna vara en veterinär­medicinsk beskrivning av en deprimerad, krävande och aggressiv hund.

Läs hela artikeln här.