Saturday, 01, April, 2023

Tag: vanmakt

Vanmakt i en maktposition – en destruktiv kombination

Vanmakt i en maktposition. Jag har på senare tid reflekterat en del kring maktobalanser och hur dessa påverkar oss människor. Särskilt har jag noterat...