Saturday, 02, March, 2024

Tag: suicide zero

Ge inte upp nollvisionen för suicid

Altinget, 2024-02-01 Nollvisionen för suicid har ett starkt symbolvärde. Att ge upp den sänder signaler som bekräftar de skadliga myter och föreställningar som redan finns...

”Normala reaktioner riskerar sjukförklaras”

Svenska Dagbladet, 2020-05-23 En ökad klyfta mellan elevhälsan och första linjens vård gör att en del unga som behöver stöd hamnar mittemellan. En av riskerna...