Tuesday, 23, April, 2024

Tag: nsph

Ge inte upp nollvisionen för suicid

Altinget, 2024-02-01 Nollvisionen för suicid har ett starkt symbolvärde. Att ge upp den sänder signaler som bekräftar de skadliga myter och föreställningar som redan finns...

Peer support och mänskliga rättigheter – en möjlighet till inkludering av...

Det psykiska lidandet ökar i Sverige och WHO förespråkar nya sätt att möta detta på, bland annat med hjälp av egenerfarna eller vad som...

En motsägelsefull historia – patientrörelsen och patienternas rätt till inflytandet över...

Vi behöver lära av patientrörelsens olika erfarenheter för att förstå läget och kunna förändra. FAP, Föreningen för Alternativ till Psykofarmaka, har till min glädje...