Wednesday, 29, May, 2024

Tag: medborgarlön

Så skulle basinkomst påverka välfärdsstaten

Syre, 2023-02-11 En femhundralapp extra i månaden. Det hjälper personer med långvariga psykiska problem att må bättre, visar en svensk studie. Men några experiment med...

Viktigt hur man formulerar frågor för att få givande svar

Socionomen, 2022-09-23 Om vi i stället för den sjukdomsbaserade frågan skulle fråga vad det är som händer i Sverige som får människor att känna oro...

“Medborgarlön bättre än villkorade sjukskrivningar”

Arbete, 2020-11-09 Försämrade livsvillkor är ingen stimulans för en bättre psykisk hälsa. Det är dags att göra något nytt, skriver Alain Topor, docent i socialt...