Monday, 15, April, 2024

Tag: ekonomisk utsatthet

Obetalda skulder ökar risken för självmord

Forte, 2024-01-10 Obetalda skulder dubblar risken för självmord, visar forskning. En anledning, tror forskare, är att överskuldsatta upplever ett stort stigma. Det råder en stark...

Psykiska besvär vanliga vid ekonomiska problem

Folkhälsomyndigheten, 2022-11-24 Bland personer som har ekonomiska problem är det tre gånger så vanligt med psykiska besvär jämfört med de som har det bättre ställt....

Fler diagnoser löser inte problemet med gängkriminaliteten

Moderaterna vill införa rutinmässiga ADHD-screeningar för alla 5-åringar i utanförskapsområdena. Detta i syfte att flera barn med invandrarbakgrund ska kunna medicineras snabbare som en...