Saturday, 15, June, 2024

Tag: braining

Braining – träna både kroppen och knoppen

RSMH, 2023 Fysisk träning tillsammans med andra patienter och personal för att få ett bättre psykiskt mående. Det är en metod som används inom öppenvården...