Saturday, 15, June, 2024

Tag: bianca zenonsson

Att orka lite till av Bianca Zenonsson

Biancas uppväxt kantades av fruktansvärda trauman. Vuxenvärlden valde att inte se vad som pågick och ignorerade hennes rop på hjälp. Efter föräldrarnas skilsmässa förlorade...