Sunday, 08, December, 2019

Här finner du nyheter och artiklar publicerade på nätet. I respektive inlägg finner du också länken till originalartikeln.

På webben

Ivo klarar inte förväntningarna

Dagens Medicin, 2019-11-28 Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skapades för att få en effektiv och strategisk tillsyn. Det har man ännu inte lyckats med, slår Riksrevisionen fast i en granskning. Granskningen som publiceras i dag...

Studie: Läkare medicinerade livsproblem

SVT, 2019-11-27 För fem år sedan analyserade folkhälsovetaren och Lundaforskaren Andreas Vilhelmsson patienters egna erfarenheter av antidepressiva läkemedel som behandling för depression. Det var första gången någon gjorde det i någon större skala. Resultaten publicerades...

Experter varnar: Brist på psykoterapi kan ha lett till ökad förskrivning av antidepressiva

SVT, 2019-11-27 Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska patienter i första hand erbjudas psykologisk behandling vid lindrig och medelsvår depression. Men efterfrågan är större än tillgången. Det kan vara en drivande faktor bakom den allt ökande...

Forskningsfusket satt i system inom Big Pharma

Anthropocene, 2019-11-22 Harvardprofessorn i medicin Arnold Seymour Relman som länge var chefredaktör för den ansedda medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine (NEJM) menar att läkaryrket är köpt av läkemedelsindustrin, inte bara när det...

Rygg och psykisk ohälsa bakom sjukskrivning

Dagens Medicin, 2019-11-19 Stress och depression, följt av problem med rygg och leder. Det är de vanligaste orsakerna till att folk i Sverige blir långtidssjukskrivna, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. sykiska orsaker ligger i...

Tvångssvården brister när mallen går före

Dagens Medicin, 2019-11-15 Standardiserade vårdplaner används för att patienter med ett specifikt hälsotillstånd ska få samma vårdinsatser. Men det är inte alltid patientens bästa som styr utformningen av planerna, enligt ny forskning. Mallarna för hur vårdplanering...

Sverige förskrev mer anti­depressiva än genomsnittet

Janusinfo, 2019-11-14 Enligt OECD-rapporten Health at a glance hade förskrivningen av antidepressiva läkemedel i OECD-länderna nästan fördubblats mellan åren 2000 och 2017. Sverige låg högt jämfört med andra länder. Läkemedelsförskrivningen av bland annat antidepressiva, antihypertensiva, lipidsänkare...

Konferens om rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2019-11-10 Konferens om Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa Lördagen den 28 mars 2020 kl. 09.00-17.00, Stockholm I takt med ökande förskrivningen av psykofarmaka höjs röster från både myndigheter och bland allmänheten om...

”Människor med svår psykiatrisk problematik vårdas av outbildad personal”

Dagens Medicin, 2019-11-13 Omsorgen om dem med mest uttalade svårigheter, störst lidande och svagast röster, sköts av personal med knapphändig eller ingen utbildning, skriver två debattörer. För 25 år sedan genomfördes psykiatrireformen. Institutioner stängdes, 70 procent...

Forskare: En livlina för dem som behöver stöd

SVT, 2019-11-13 Slutna stödgrupper på nätet har blivit ett andningshål för många som går igenom livskriser, som förlusten av en anhörig. – Hur paradoxalt det än kan låta kan det kännas tryggare att prata om...

Gaya Pienitzka: Hypnosen öppnar upp för läkning

SSIL.today, 2019-11-11 Sexuella övergrepp skapar känslomässiga sår som man ofta behöver hjälp med att läka. Gaya...

Läkarna tar livet av de äldre genom övermedicinering – 15 läkemedel per dag vanligt

TV-Helse, 2019-11-06 76,000 äldre i Norge som bor kvar hemma, fick minst 15 olika läkemedel under...

”Sjukdomsförklara inte mer än nödvändigt”

Vetenskap & Hälsa, 2019-11-05 Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport om ungas psykiska ohälsa har andelen unga som...

Psykiatrin på väg i ny riktning

Värmlands Folkblad, 2019-10-28 Jag ska träffa Katarina Grim som är nybliven doktor i vårdvetenskap. Jag är...

Långvariga effekter av psykofarmaka – ett svart hål

Göteborgs-Posten, 2019-10-24 Bruket av psykofarmaka är större än någonsin i västvärlden. Även bland barn och unga...

Medicinering vanlig åtgärd vid skolk

Skolverket, 2019-10-22 Skolfrånvaro kan få stora konsekvenser på längre sikt, inte minst för den enskilde eleven....

Brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE) reviderar sina riktlinjer och erkänner svåra nedtrappningssymtom av antidepressiva läkemedel

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2019-10-19 Brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har ändrat...

Mediciner förändrar fiskars beteende

Linköpings Universitet, 2019-10-17 Läkemedel som påverkar viktiga signalsystem i hjärnan gör fiskar djärvare, enligt en studie...

Förskrivning av sömnmedel ska kartläggas

Dagens Medicin, 2019-10-16 Förskrivningen av sömnmedel och lugnande medel ska kartläggas. Det beslutet tar regeringen i...

Rekordmånga barn får sömnmedel

SVT, 2019-10-10 Allt fler barn och unga får sömnmedel utskrivet. Detta trots att man enligt Läkemedelsverket...

Världens största projekt i mindfullness, för att förbättra psykisk hälsa hos barn och unga

TV-Helse, 2019-10-09 En mycket snabb och oroande ökning av psykisk ohälsa hos barn och unga, har...

Elever mår psykiskt dåligt och skadar sig själva – forskaren: “Överraskande högt”

Örebro Universitet, 2019-10-08 I en ny undersökning svarar runt 25 procent av skoleleverna att de har...

Insatser i skolan kan minska psykiska problem

Folkhälsomyndigheten, 2019-10-08 Universella, skolbaserade insatser som syftar till att stärka skolbarns psykologiska motståndskraft kan minska förekomsten...

Hundassisterad psykoterapi effektivast med barn

Psykologtidningen, 2019-10-07 Hundassisterad psykoterapi är vanligast inom psykodynamisk teori. Den är särskilt användbar vid behandling av...

Kritik för läkemedel givna under tvång

Läkartidningen, 2019-10-02 En psykiatrisk vårdavdelning får kritik för dosering och kombination av läkemedel givna under tvång...